Edukujemy dla przyszłości: obozy naukowe dla zdolnej młodzieży

Uczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKP

15 lipiec Edukujemy dla przyszłości: obozy naukowe dla zdolnej młodzieży

erb Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przez dwa tygodnie lipca osiemdziesięcioro uczniów z pięciu szkół naszego regionu weźmie udział w obozie naukowym w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Pierwszy turnus odbywa się od 12 do 16 lipca, uczestniczy w nim czterdzieścioro uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy. W programie między innymi zajęcia w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Zajęcia dla młodzieży w Młynie Wiedzy odbywają się w laboratoriach biologicznym i  chemicznym, pracowniach fizycznej, geograficznej oraz pracowni wynalazków, a także na ścieżce edukacyjnej „Orientuj się – ścieżki dorastania”. Ponadto uczestnicy obozów odwiedzą toruńskie planetarium oraz Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach. Kolejny turnus odbędzie się w dniach 19-23 lipca.

 Uczestnicy tegorocznego obozu – lista szkół.

Dotychczas w ramach projektu w 2019 roku zorganizowano trzy turnusy obozów. Łącznie w zajęciach weźmie udział dwieście czterdzieścioro uczniów z trzynastu szkół biorących udział w projekcie (po 120 osób rocznie).

„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” to projekt partnerski realizowany przez samorząd województwa w kooperacji z partnerami:

  •  miastem Brodnica,
  • powiatem golubsko-dobrzyńskim,
  • powiatem grudziądzkim,
  • miastem Włocławek,
  • gminą Barcin,
  • powiatem tucholskim.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  (RPO WKP 2014-2020). Jego budżet to prawie 3 miliony złotych, z czego blisko 2,5 miliona to dofinansowanie z naszego RPO. Projekt zakończy się w sierpniu 2023 roku i jest realizowany w kilku etapach. Pierwszym było doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. plansze naukowe, tablice, wykresy, kalkulatory, przybory szkolne, roboty), meble, sprzęt komputerowy i wyposażenie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne).

Projekt zakłada również organizację zajęć w ramach kół programistów, kół matematyków  oraz kół naukowych (specjalizacje w ramach kół naukowych: chemicy, fizycy, biolodzy, badacze zakamarków wszechświata). Zajęcia odbywać się będą w laboratoriach specjalistycznych oraz w szkołach uczestniczących w projekcie. Latem w 2022 roku młodzież szkolna weźmie udział również w kursach języka angielskiego (więcej o projekcie).

Departament Edukacji i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Uczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKP

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

15 lipca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,837,641