Edukacja w parku

Edukacja w parku

KPCEN Włocławek

W okresie prowadzenia edukacji zdalnej wzrosło zainteresowanie nauczycieli alternatywnymi, pozaszkolnymi formami edukacji. Okazuje się, że oferta różnych instytucji jest dość szeroka. Można skorzystać z zajęć online realizowanych przez organizacje pozarządowe, muzea, centra nauki. Znane w kraju i masowo odwiedzane muzea edukacyjne, tj. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Hewelianum w Gdańsku czy Centrum Nauki Młyn Wiedzy w Toruniu, pozwalają na aktywne uczenie się, rozbudzają zainteresowanie tajemniczym światem przyrody.

Podobną funkcję pełnią parki edukacyjne, gdzie edukacja odbywa się w terenie, co jest niewątpliwą zaletą w okresie nauczania zdalnego, bo pozwala na oderwanie się od komputera. W parkach odnajdziemy różnorodne gatunki roślin oznaczone tabliczkami informacyjnymi. Można więc przeprowadzić ciekawą grę terenową, gdzie zadaniem grup uczniów będzie odszukanie określonych gatunków, wskazanie ich charakterystycznych cech umożliwiających rozpoznawanie. Zapewne w bezpośrednim kontakcie z rośliną prędzej zapamiętają jej nazwę i cechy niż z ilustracji w podręczniku. W parkach edukacyjnych znajdziemy również miejsca o charakterze rekreacyjnym, wydzielone stanowiska do spożycia posiłku czy rozpalenia ogniska.

Bogato wyposażony park edukacyjny znajduje się na terenie biura Nadleśnictwa Włocławek. Są tu 2 ścieżki tablic edukacyjnych zawierających informacje na temat różnych form ochrony przyrody występujących na terenie nadleśnictwa tj. użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu. Jest tablica na temat walorów przyrodniczych Gostynińsko–Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Wędrując ścieżką z tablicami edukacyjnymi, można poznać unikalne miejsca bytowania ptaków wodno–błotnych objęte specjalną ochroną i włączone w europejską sieć obszarów Natura 2000.

 

W parku odnajdziemy wiele gatunków roślin, przy których są tabliczki z nazwą i opisem. Można tu poznać różnorodność roślin zielnych, a także gatunki charakterystyczne dla siedlisk podmokłych, które  rosną nad oczkiem wodnym. Wiata z ławeczkami oraz miejsce na ognisko, a dla najmłodszych – plac zabaw pozwalają na organizację odpoczynku po zajęciach w terenie.

Ciekawostkę w opisywanym parku stanowi wystawa budek dla ptaków i nietoperzy, która pozwala uzmysłowić sobie, iż każdy z ptaków ma inne wymagania. Być może odwiedzenie takiej wystawy z dziećmi zmotywuje ich do czynnego zaangażowania się w ochronę bioróżnorodności poprzez wykonanie i rozwieszanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy. Leśnicy zapewne udzielą koniecznych instrukcji do ich wykonania i wskazówek odnośnie miejsc najlepszych do rozwieszenia.

Szczególnie wiosną zachęcam nauczycieli do prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej w bezpośrednim kontakcie z naturą korzystając z oferty parków edukacyjnych, których na terenie naszego województwa nie brakuje. Cieszy też fakt, że we Włocławku, podobnie jak w innych miastach powstają stacje edukacyjne w parkach miejskich, np. w Parku im. Henryka Sienkiewicza stworzono piękny „Ogród na Pompce”, z wiatą wypoczynkowo–edukacyjną, gdzie można poprowadzić atrakcyjne zajęcia przyrodnicze.

 

Więcej informacji o parku  i ofercie edukacyjnej Nadleśnictwa Włocławek

„Ogród na Pompce” w Parku im. H. Sienkiewicza

 

Opracowanie: Lena Tkaczyk, Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

 

6 maja 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie