Edukacja dla zdrowia – konferencja

Edukacja dla zdrowia – konferencja

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Wojewódzki Inspektor Sanitarny serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Edukacja dla zdrowia”, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. w Sali Konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o godz. 10.00. Spotkanie adresowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunki i organizacja pracy ucznia zapewniające bezpieczeństwo są określone przepisami prawa. Nadzór w tym zakresie prowadzą kuratorzy oświaty oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Przeprowadzone w ramach nadzoru kontrole wskazują na złożone problemy, które wymagają współdziałania różnych podmiotów.

Mając na uwadze wspólne cele i zbieżne zadania, Ministerstwo Edukacji Narodowej zawarło z Głównym Inspektorem Sanitarnym porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Jednym z działań jest wspólne zorganizowanie konferencji pt. „Edukacja dla zdrowia”  w każdym z województw. Temat główny stanowić powinny przedsięwzięcia i programy odnoszące się do profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym.

Zgłoszenie udziału w konferencji (w załączniku) należy przesłać na adres e-mail:
emroczkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl
do 12 kwietnia br.

Program konferencji

Zgłoszenie na konferencję

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie