Dzień Krajobrazu 2019

Dzień Krajobrazu 2019

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), mając na uwadze art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta jest nieprzypadkowa – to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Działając zgodnie z myślą art. 2 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, który stanowi – „konwencje stosuje się do całego terytorium Stron i.. […] obejmuje ona obszary lądowe oraz wody śródlądowe i morskie” oraz zważywszy na rosnące znaczenie wody dla kształtowania i funkcjonowania krajobrazów, trzeci Międzynarodowy Dzień Krajobrazu będzie promował wartość wody w krajobrazie.

Jednocześnie zachęcamy do przekazywania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wszelkich informacji na temat planowanych przez Państwa wydarzeń z okazji obchodów Dnia Krajobrazu. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wydarzeń poprzez formularz.

Więcej informacji TUTAJ

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,852,583