Dotknij teatru (22 marca – 28 marca 2021 r.)

Dotknij teatru (22 marca – 28 marca 2021 r.)

OBECNOŚĆ

świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru w ramach ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu

22 marca – 28 marca 2021 r.

Dzień Teatru domaga się wspólnoty. Jest idealnym pretekstem do jednoczenia sił twórczych, manifestowania różnorodności praktyk twórczych oraz znoszenia granic w przestrzeni i środowisku teatru. Projekt Dotknij Teatru wykorzystuje potencjał święta i kreuje warunki do przeżywania teatru według zasady:

POZNAJ – DOŚWIADCZAJ – ZROZUM – POKOCHAJ

…deklarują inicjatorzy ogólnopolskiej akcji Dotknij teatru: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych AOIA w Łodzi oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Ponieważ zasada ta również jest bliska pracownikom WOAK-u w Toruniu, po raz kolejny dołączają do akcji, proponując szereg teatralnych wydarzeń dla odbiorców w różnym wieku. W 2021 roku WOAK działa pod wspólnym hasłem – OBECNOŚĆ (www.dotknijteatru.pl), która wybrzmiewa podwójnie – w czasie pandemicznej rzeczywistości doświadczamy nieobecności lub obecności w nadmiarze, choćby zdalnej. Dlatego program zostanie skupiony na wydarzeniach, które będą oscylować wokół jakości obecności. Wraz z osobami uczestniczącymi w święcie teatru będziemy stawiać pytania, szukać odpowiedzi, sprawdzać np.: Jak świadomie być? Szczególnie w momencie bycia w dwóch światach: realnym i wirtualnym. Czy propaganda obecności i nadobecność są faktem? Jakie są różnice między obecnością w sztuce, kulturze a obecnością naturalną? I czy istnieje sztuka obecności?

W tegorocznej toruńskiej edycji zaplanowano szereg bezpłatnych działań on-line. Odbędą się warsztaty teatralne, dyskusja, wydarzenia artystyczne – teatralne i muzyczne. Świętowaniu towarzyszyć będzie konkurs na Facebooku czy możliwość słuchania muzyki okołoteatralnej na Spotify. Wyjątkowym wydarzeniem będzie interaktywne okno WOAK-u na ul. Szpitalnej 8.

Zachęcamy do korzystania z propozycji, które przygotowaliśmy zapraszając do współpracy toruńskich aktorów i artystów związanych z regionem.

Do pobrania: Szczegółowy program

plakat akcji Dotknij teatru

15 marca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,749,873