Doradcą się jest, a nie tylko bywa podczas rozmów

23 Lis Doradcą się jest, a nie tylko bywa podczas rozmów

Podczas zajęć warsztatowych wykorzystuję materiały, testy, scenariusze, które zdobyłam podczas kursów i szkoleń oraz korzystam z zasobów internetowych. Zajęcia rozpoczynam od przedstawienia się uczestników, gdyż pierwszy kontakt członków grupy jest bardzo ważny. Na kolejnych zajęciach wprowadzam ćwiczenia, które wykorzystuję do nieformalnego poznawania się uczestników tzw. gry grupowe (np. „krzesła”, „7 życzeń”) oraz integracji grupy. Uczniowie poznają swoje mocne i słabe strony, typy osobowości, dokonują diagnozy wartości orientujących przyszłą karierę zawodową, określają ścieżki kariery, oceniają predyspozycje i postawy przedsiębiorcze, oceniają szanse powodzenia w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wypełniają kwestionariusz skłonności zawodowych. Ponadto poznają strategie poszukiwania informacji i metod gromadzenia i przetwarzania informacji, dowiadują się jak szukać informacji potrzebnych do wyboru zawodu. Omawiamy podstawowe zagadnienia z rynku pracy w Polsce, instytucje pomocne w poszukiwaniu pracy i usługodawców występujących na rynku pracy oraz  aktywne sposoby poszukiwania pracy. Przeprowadzamy próbne rozmowy kwalifikacyjne i potem szczegółowo analizujemy, jak należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jakie mogą się pojawić trudne pytania, jak należy ubrać się na spotkanie i jak przygotować swoje wystąpienie. Uczniowie opracowują dokumenty aplikacyjne, tj. curriculum vitae, list motywacyjny, a następnie omawiamy najczęstsze błędy pojawiające się w dokumentach, które stanowią pierwszą wizytówkę.

W kolejnym roku szkolnym postanowiłam uatrakcyjnić zajęcia i dodatkowo wzbogacić je, wykorzystując innowacyjny pakiet „Kariera na Maxa”, który przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do zakupu tego pakietu przekonała mnie koleżanka z Poznania, która jest doradcą zawodowym. Pakiet Kariera na Maxa zawiera wysoce innowacyjne i przemawiające językiem młodzieży narzędzia. W skład pakietu wchodzi zestaw multimedialny, zestaw dydaktyczny – 15 odcinków serialu Życie na Maxa” i 15 scenariuszy z pełnym instruktażem i obudową dydaktyczną. Serial edukacyjny związany jest z planowaniem kariery, z profesjonalnymi aktorami, wieloma wątkami i fabułą trzymającą w napięciu. Film wciąga młodzież niczym najpopularniejsze seriale w dużych stacjach telewizyjnych. Muszę przyznać, że uczniowie z dużym zainteresowaniem śledzą losy Maxa i chętnie dyskutują, gdyż mogą się identyfikować z bohaterami serialu. Otrzymałam też testy preferencji i predyspozycji zawodowych, które wykonują uczniowie drogą on-line. Pakiet został stworzony przez wysokiej klasy specjalistów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, we współpracy dwóch najlepszych w kraju firm specjalizujących się w realizacji projektów i tworzeniu narzędzi z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego: ECORYS Polska (jedna z najstarszych w Europie firm konsultingowych) i PROGRA (firma specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnych produktów i nowoczesnego oprogramowania z zakresu poradnictwa zawodowego). Pakiet ma pozytywne rekomendacje Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Fundacji Realizacji Programów Społecznych.

Jakie korzyści daje uczniom udział w zajęciach z doradztwa zawodowego:

 • poszerzają swoją wiedzę na temat swoich zainteresowań, wartości, cech osobowości,
 • posiadają aktualną wiedzę na temat rynku pracy,
 • uczą się planowania swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej
 • poprawnie konstruują dokumenty aplikacyjne,
 • wiedzą, jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • poznają swoje predyspozycje i skłonności zawodowe,
 • uczą się pracy zespołowej,
 • uczą się udzielania informacji zwrotnej,
 • prowadzą dyskusję, wymieniają swoje poglądy,
 • przełamują bariery komunikacyjne,
 • zdobywają wiedzę na temat konkretnych zawodów,
 • poznają sposoby aktywnego poszukiwania pracy,
 • świadomie planują swoją przyszłość.

 

Co mnie daje prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego:

 • satysfakcję, że oferuję uczniom najbardziej efektywny produkt rozwoju zawodowego – zdobywanie praktycznej i zawodowej wiedzy za pomocą przyjemnych i popularnych dla młodzieży środków komunikacji tj. filmów i praktycznych interesujących, specjalistycznych testów;
 • mam możliwość prowadzenia poradnictwa indywidualnego i grupowego;
 • dzielę się swoją wiedzą z uczniami;
 • zyskuję motywację do dalszego działania;
 • wzbogacam swój warsztat pracy;
 • wzbudzam zaufanie u uczniów;
 • pełnię podczas spotkań rolę moderatora, eksperta i coacha.

 

Zachęcam innych nauczycieli do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego, gdyż dają one dużo satysfakcji. Moim zdaniem, na każdym etapie edukacyjnym powinno być realizowane doradztwo zawodowe.

 Korzyści czerpie również szkoła:

 • realizuje zajęcia zgodne z zainteresowaniami uczniów,
 • prowadzi dodatkowe zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • poprawia pozytywne postrzeganie szkoły jako nowoczesnej i ciekawej instytucji do zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Monika Sylwestrzak-Buczyńska
KPCEN w Toruniu, ZSGH w Toruniu

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,701,825