Do zobaczenia po wakacjach

Zakończenie roku szkolnego, fot. Tymon Markowski

Do zobaczenia po wakacjach

Ponad 300 tysięcy uczniów kujawsko-pomorskich szkół rozpoczęło dziś (19 czerwca) wakacje. Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego odbyło się w Zespole Szkół w Koronowie (powiat bydgoski).

– Z okazji zbliżających się wakacji pragnę przekazać wszystkim uczniom najserdeczniejsze życzenia. Radosnego, słonecznego, a przede wszystkim bezpiecznego odpoczynku. Niech ten czas będzie pełen przygód i niezapomnianych wrażeń oraz ciekawych miejsc i spotkań. Odpocznijcie, a we wrześniu wróćcie pełni pozytywnej energii do podejmowania kolejnych wyzwań – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Nasi uczniowie, nasi nauczyciele

W Kujawsko-Pomorskiem mamy około 680 szkół podstawowych, ponad 400 gimnazjów, prawie 140 liceów oraz blisko 270 techników i zasadniczych szkół zawodowych. Do tych i innych placówek edukacyjnych (także przedszkoli) w roku szkolnym uczęszczało w sumie 335 tysięcy dzieci i młodzieży. Pracuje w nich ponad 40 tysięcy nauczycieli.

Stypendia, staże, dodatkowe zajęcia

W roku szkolnym 2018/2019 we wszystkich projektach stypendialnych o charakterze naukowym stypendia uzyskało prawie 2.000 uczniów. W „Humaniści na start!” jest ich 366, w „Prymus Pomorza i Kujaw” 998, natomiast w „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” 500. „Humaniści na start!” to uczniowie szkół podstawowych (kl. VII i VIII), klas gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących mogący się pochwalić szczególnymi osiągnięciami w konkursach czy olimpiadach humanistycznych. Prymusi z projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” to uczniowie szkół podstawowych (kl. VII i VIII), klas gimnazjalnych oraz liceów, techników i szkół branżowych, którzy uzyskują osiągnięcia w zawodach z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości bądź z języków obcych. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” to z kolei najlepsi w zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie z techników lub szkół branżowych. Wszyscy muszą pobierać naukę na terenie regionu kujawsko-pomorskiego i mieć minimum dobrą ocenę z zachowania.

Nowy nabór na stypendia unijne na rok szkolny 2019/2020 rusza we wrześniu 2019 r. Wnioski można będzie składać do końca września, przy czym obowiązuje data stempla pocztowego. Regulaminy programów stypendialnych dostępne na stronach internetowych poszczególnych projektów.

Konkursy i nagrody

Zaprosiliśmy też uczniów i nauczycieli do udziału w marszałkowskich konkursach edukacyjnych z atrakcyjnymi nagrodami: Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (więcej), a także Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” (więcej). Po raz drugi wyróżnimy także najlepszych pedagogów z regionu w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” (nabór wniosków zakończył się 31 lipca – więcej).

Region innowacyjnej edukacji

W zarażaniu pasją do nauki pomagają nam najnowsze technologie. W ostatnich latach wyposażyliśmy szkoły między innymi w 4,5 tysiąca nowoczesnych tablic interaktywnych oraz kilkanaście mobilnych pracowni do nauki przedmiotów przyrodniczych, uruchomiliśmy też portal Edupolis.pl z interaktywnymi materiałami do nauczania w szkołach podstawowych. Uczniom służy też 14 kujawsko-pomorskich obserwatoriów astronomicznych Astrobaza Kopernik – zaproszą one także w wakacje.

RPO dla uczniów i nauczycieli

W puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest około 900 milionów złotych na działania z zakresu edukacji. Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego z Unii Europejskiej trafia na projekty inwestycyjne: termomodernizację szkolnych gmachów, rozbudowę i wyposażenie pracowni nauki zawodu oraz budowę przedszkoli. Drugi typ wsparcia to tzw. miękkie projekty edukacyjne, polegające między innymi na organizację dodatkowych zajęć językowych oraz z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, staży i praktyk u pracodawców oraz kursów dokształcających dla nauczycieli. Obecnie rozdysponowaliśmy 172 miliony złotych na realizację 173 różnorodnych projektów z zakresu edukacji.

Nasze jednostki zapraszają

Zapraszamy także do korzystania z bogatej oferty trzynastu marszałkowskich placówek edukacyjnych. Wśród nich są kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, szkoły medyczno-społeczne w Toruniu i Inowrocławiu, biblioteki pedagogiczne w Bydgoszczy i Toruniu, a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i zespoły szkół specjalnych w Bydgoszczy, Toruniu i Ciechocinku. Część z tych instytucji czekają duże inwestycje. Zakończył się remont pracowni w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Do modernizacji przygotowują się także Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka oraz Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Maczka w Bydgoszczy.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Zakończenie roku szkolnego, fot. Tymon Markowski

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,852,328