Delegacja oświatowa z Ukrainy, z obwodu chersońskiego

Pamiątkowe zdjęcie pracowników KPCEN w Bydgoszczy oraz członków delegacji oświatowej z Ukrainy, z obwodu chersońskiego.

23 Wrz Delegacja oświatowa z Ukrainy, z obwodu chersońskiego

16 września 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy gościła delegacja oświatowa z Ukrainy, z obwodu chersońskiego. Było to wydarzenie zorganizowane w ramach wizyty studyjnej realizowanej  przez Fundację Solidarności Międzynarodowej na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotkanie prowadziła Pani Wiesława Tomasiak-Wyszyńska, nauczyciel konsultant Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania KPCEN w Bydgoszczy. Gości z Ukrainy przywitał Robert Preus dyrektor placówki. Grażyna Szczepańczyk, Krystyna Karpińska i Jan Szczepańczyk prezentowali grupie ukraińskich dyrektorów szkół, kierowników wydziałów oświaty oraz ośrodków metodycznych ofertę szkoleniową i główne kierunki działań naszej placówki. Przedstawiciele z Ukrainy zwiedzali pracownie przedmiotowe. Spotkaniu towarzyszyła serdeczna, przyjacielska atmosfera. Goście otrzymali upominki – Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz inne materiały promocyjne związane z Bydgoszczą i województwem kujawsko-pomorskim. Obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy.

Uczestnicy delegacji oświatowej z Ukrainy, z obwodu chersońskiego

Uczestnicy delegacji oświatowej z Ukrainy, z obwodu chersońskiego

Oprac. Robert Preus
Fot. Paulina Szczupak

Zdjęcie gł.: Pamiątkowe zdjęcie pracowników KPCEN w Bydgoszczy oraz członków delegacji oświatowej z Ukrainy, z obwodu chersońskiegoLiczba odwiedzin:

2,926,604