Cyprian Kamil Norwid – wystawa cyfrowa

Cyprian Kamil Norwid

Cyprian Kamil Norwid – wystawa cyfrowa

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza do zapoznania się z wystawą cyfrową, poświęconą Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Ekspozycję przygotował Marcin Żynda z Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego. Wystawa jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki www.bptorun.edu.pl/767

Cyprian Kamil Norwid, zasłużony polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof jest jednym z patronów 2021 roku. W dniu 24 września 2021 r. przypadała dwusetna rocznica jego urodzin.

Wystawa cyfrowa przybliża biografię i dokonania artystyczne Norwida. Prezentuje przykładowe rękopisy i grafiki jego autorstwa, a także drukowane wydania wybranych dzieł, które dostępne są w Bibliotece cyfrowej Polona. Ważnym elementem wystawy są informacje dotyczące różnych form upamiętnienia Norwida. Są to zarówno publikacje książkowe, jak i inicjatywy z zakresu muzyki, kinematografii, muzealnictwa, czy numizmatyki. Wystawa dostarcza również informacji na temat sposobów uhonorowania Norwida na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wystawę można oglądać na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu: www.bptorun.edu.pl/767

Oprac. Marcin Żynda
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5 października 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,852,576