„Cyprian Kamil Norwid – Wieszcz” – konkurs

25 Maj „Cyprian Kamil Norwid – Wieszcz” – konkurs

Konkurs „Cyprian Kamil Norwid – Wieszcz” jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Organizatorem Konkursu jest Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Celem Konkursu jest:
– kształtowanie zainteresowania młodzieży polską literaturą klasyczną i inspirowanie młodego pokolenia do pielęgnowania języka polskiego,
– ukazanie pozycji Cypriana Kamila Norwida w polskiej literaturze, filozofii, malarstwie, grafice i rzeźbie,
– popularyzowanie dorobku wielkiego twórcy, najbardziej uniwersalnego i ponadczasowego polskiego poety, jakim był Cyprian Kamil Norwid.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
– piosenki,
– recytacji.
Konkurs przebiega dwuetapowo:
– etap I trwa do 10 września 2021 r.
– etap II trwa od 18 września do 23 września 2021 r.

W Konkursie mogą uczestniczyć artyści amatorzy od 14 roku życia reprezentanci: szkół i uczelni, uczniowie klas mundurowych, wojskowych i cywilnych ośrodków kultury, jednostek i instytucji wojskowych.

Więcej informacji TUTAJ

Fot. klubiwspsz.wp.mil.pl

25 maja 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,849,138