Cykliczna Konferencja Dydaktyki Matematyki

konferencja

Cykliczna Konferencja Dydaktyki Matematyki

KPCEN Bydgoszcz

Dzięki inicjatywie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 9 grudnia 2021 roku odbyła się pierwsza z zaplanowanych trzech części Cyklicznej Konferencji Dydaktyki Matematyki.

W szkoleniu online partycypowali zarówno nauczyciele, jak i studenci matematyki o specjalności nauczycielskiej z bydgoskiego uniwersytetu. Trzygodzinne szkolenie rozpoczął wykład konwersatoryjny dr. Jolanty Kosman Logika a język naturalny, podczas którego prelegentka wskazała różnice i podobieństwa użycia danego spójnika w języku naturalnym oraz w logice matematycznej. Drugą część szkolenia stanowiły warsztaty Trening z graniastosłupami, które przygotowała i przeprowadziła dr inż. Karolina Mroczyńska ze studentkami matematyki studiów II stopnia.

Konferencja była doskonałą okazją do tego, by spojrzeć na nauczanie matematyki z różnych perspektyw: nauczyciela matematyki, nauczyciela akademickiego oraz przyszłego nauczyciela. Dała możliwość odświeżenia wiedzy akademickiej czynnym nauczycielom, a jednocześnie okazję zaprezentowania się młodym adeptom sztuki nauczania matematyki.

Zapraszamy wiosną na drugą odsłonę konferencji.

Oprac. J. Prud

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,249,180