Cykl e-spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Cykl e-spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Celem spotkań jest przybliżenie uczestnikom założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia w ramach planowanego konkursu grantowego.

W trakcie spotkania zostaną także zaprezentowane regionalne przykłady współpracy szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi w obszarze edukacji włączającej.

E-spotkanie dla województwa kujawsko-pomorskiego odbędzie się 4 lutego 2021 r. w godz. 10.00-13.30.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Fot. Pixabay

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,296