Ceramika Jana Limonta – wernisaż wystawy (15 czerwca)

Ceramika Jana Limonta plakat

07 czerwiec Ceramika Jana Limonta – wernisaż wystawy (15 czerwca)

Muzeum Etnograficzne w Toruniu - logo

We wtorek 15 czerwca o godz. 18.00 Muzeum Etnograficzne w Toruniu zaprasza na wernisaż wystawy „Ceramika Jana Limonta”. Ekspozycja zainaugurowana i prezentowana była online w czasie zamknięcia instytucji kultury podczas pandemii. Teraz przyszedł czas na tradycyjne otwarcie.

Celem ekspozycji jest przybliżenie życia Jana Limonta i jego twórczości obejmującej okres od lat 30. do końca lat 70. XX w. Na ekspozycji zaprezentowane są dokumenty i fotografie osobiste oraz rodzinne, jak również liczne wyroby ceramiczne. Towarzyszy im szczególny film pt. „Mój ojciec” zrealizowany w latach 70. XX w. i dokumentujący pracę garncarza w warsztacie. Autorem filmu jest Zbigniew Limont, syn Jana, który przez pewien okres również zajmował się wyrobem ceramiki.

Ze względu na fakt, iż Jan Limont swoją twórczością nawiązywał do garncarskich tradycji wileńskich, na wystawie zaprezentowane zostały także przykładowe wyroby innych garncarzy wywodzących się z terenów Wileńszczyzny (głównie ceramika Aleksandra Azarewicza oraz anonimowa ceramika z Wilna datowana na okres międzywojenny). Zaprezentowano także prace wykonane przez Zbigniewa Limonta oraz narzędzia i przybory garncarskie pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu, które zazwyczaj znajdowały się w każdej pracowni garncarskiej.

W ramach ekspozycji powstała również część edukacyjna, na której planowane są prelekcje, zajęcia i warsztaty poświęcone garncarstwu i ceramice, prowadzone przez Dział Edukacji i autorów wystawy.

Ceramika Jana Limonta
Autorzy scenariusza i kuratorzy wystawy: Jarosław Pawlikowski i Grażyna Szelągowska
Oprawa plastyczna: Barbara Górka
Ekspozycja ze zbiorów: Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Muzeum Okręgowego w Toruniu i kolekcji prywatnych
Wystawa otwarta: do listopada 2021

7 czerwca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,833,747