Bydgoskie Przedmieście sprzed lat. Miejsca pracy: przemysł, rzemiosło, handel i usługi

Fot. fragment pocztówki z kolekcji Tamary i Krzysztofa Klunderów

Bydgoskie Przedmieście sprzed lat. Miejsca pracy: przemysł, rzemiosło, handel i usługi

We wtorek, 3 marca 2020, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Bydgoskie Przedmieście sprzed lat”. O „bydgoskich” miejscach pracy – przemyśle, rzemiośle, handlu i usługach opowie Katarzyna Kluczwajd, autorka książki „Bydgoskie Przedmieście. Toruńskie przedmieścia sprzed lat” (Dom Wydawniczy Księży Młyn w Łodzi). Prezentacja odbędzie się w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8. Początek o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Na mapie Bydgoskiego Przedmieścia, choć było dzielnicą przede wszystkim do mieszkania, znajdowały się ważne dla Torunia zakłady wytwórcze. Tutaj w 3. tercji XIX w. dynamicznie rozwijały się: pracująca dla Twierdzy cegielnia, tartaki parowe i składy drewna, za którymi podążały firmy budowlane, które miały istotny wpływ na rozwój budownictwa szkieletowego. Miejsca pracy dawały: elektrownia, wozownia (tj. zajezdnia) tramwajowa, szpital obywatelski. Działały niewielkie zakłady usługowe i wytwórcze, jak browar przy Bydgoskiej 104.

W okresie międzywojennym nie było na Bydgoskim Przedmieściu znaczących zakładów rolno-spożywczych, które dominowały w przemyśle woj. pomorskiego, ale godną reprezentację miał przemysł maszynowy i metalowy. Były to: fabryka maszyn i przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych „Pedab” założona przez konstruktora i wynalazcę  Jana Brodę (Broniewskiego 15/17) oraz utworzona 18 stycznia 1920 roku Fabryka Gazomierzy i Aparatów Gazomierz Sp. Akc. (Bydgoska 108/110). Bez przesady można powiedzieć, że na Bydgoskim Przedmieściu rozpoczęła się historia polskiego przemysłu precyzyjnego.

Tutaj pracowała również największa w mieście drukarnia – Pomorska Drukarnia Rolnicza S.A. (Bydgoska 56), a także firma reprezentująca nową w Polsce gałąź przemysłu – Polsko-Belgijskie Zakłady Chemiczne „Polchem” Sp. Akc. (Szosa Bydgoska 94-106), w kraju będące praktycznie bez konkurencji. Zakłady rzemieślnicze wielu branż, handel i usługi stanowiły fragment codziennego życia mieszkańców, często za siedziby obierając oficyny domów.

Kolejne spotkanie: 7 kwietnia – Miejsca zabaw, rozrywek i świętowania.

Fot. fragment pocztówki z kolekcji Tamary i Krzysztofa Klunderów

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,142,957