Budujemy mosty 2021 – rusza nabór wniosków

Budujemy mosty 2021 – rusza nabór wniosków

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA zaprasza do składnia wniosków na dofinansowanie inicjatyw społecznych w ramach programu grantowego “Budujemy mosty”, którego celem wspieranie działań służących m.in. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwojowi świadomości obywatelskiej, wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością, a także zachowaniu dziedzictwa historycznego. Na granty w tegorocznej edycji programu Fundacja przeznaczy 300 tys. zł.

O granty w wysokości do 25 tys. złotych mogą ubiegać się organizacje i inne podmioty, określone w regulaminie programu z terenu działania Fundacji tj. miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.

Wnioski przyjmowane będą do 12 kwietnia.

Szansę na grant mają najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych, które przejdą trzystopniowy proces oceny. Po formalnej akceptacji wnioski opiniowane będę pod względem merytorycznym przez Radę Programową, a następnie przez Radę Fundacji, które oceniając je stworzą listy rankingowe i wyłonią w ten sposób najlepsze inicjatywy, które otrzymają rekomendację do przyznania grantu na realizację projektu.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin_programu_Budujemy_mosty

Wniosek_grantowy_Budujemy_mosty_

Sprawozdanie_koncowe_Budujemy_mosty

 

Źródło: anwildlawloclawka.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,749,847