Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu partnerem wydarzenia „Reintegracja” w CNMW

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu partnerem wydarzenia „Reintegracja” w CNMW

 

                         

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 13 i 18 maja 2021 r. wzięli udział w spotkaniach dla nauczycieli „Reintegracja”, których organizatorem jest Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Obok Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu partnerem wydarzenia jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu.

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu przygotowała na to wydarzenie pakiet edukacyjny dla nauczycieli „Jak odtworzyć dobre relacje w szkole po pandemii”, dostępny na stronie internetowej Biblioteki oraz podlinkowany na stronie Młyna Wiedzy. Polecamy tam pozycje książkowe i artykuły z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Prezentujemy również materiały dostępne online: publikacje książkowe, artykuły, raporty, filmy i podcasty, związane z nauczaniem w dobie pandemii i jej konsekwencjami dla edukacji i zdrowia psychicznego dzieci oraz młodzieży. Przygotowaliśmy również wykaz książek dostępnych w internetowej wypożyczalni online IBUK Libra.

Pakiet edukacyjny dla nauczycieli „Jak odtworzyć dobre relacje w szkole po pandemii”

Podczas dwóch spotkań dla nauczycieli szkół podstawowych prezentowaliśmy książki i czasopisma związane z tematyką wydarzenia: odbudową więzi i integracją uczniów oraz tworzeniem pozytywnego klimatu w klasie po długiej przerwie w nauczaniu stacjonarnym, spowodowanej pandemią koronawirusa. Prezentowane książki i czasopisma cieszyły się zainteresowaniem uczestników spotkań.

Zachęcaliśmy uczestników do pobierania pakietu edukacyjnego oraz do korzystania ze stacjonarnych oraz zdalnych usług biblioteki. Informowaliśmy m. in. o bezpłatnym dostępie czytelników biblioteki do internetowej wypożyczalni online IBUK Libra oraz możliwości zamawiania mailowo skanów artykułów z czasopism.

Zaproszone na wydarzenie „Reintegracja” ekspertki zaprezentowały nauczycielom wskazówki, pomysły, metody i techniki, umożliwiające powrót uczniów do nauki stacjonarnej w przyjaznej atmosferze. Zwracały uwagę, na niezwykle ważny aspekt powrotu do uczniów szkół: dbałość o ich dobrostan psychiczny, który został poważnie osłabiony przez pandemię oraz długi okres nauki zdalnej i dystansu społecznego.

W roli ekspertek wystąpiły:

  • Małgorzata Żydowicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu,
  • Izabela Ziętara – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu,
  •  Karolina Szostak-Lubomska – nauczycielka i doradczyni metodyczna w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli,
  • Magdalena Kończewska – nauczycielka z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu.

 

Podczas wystąpień zwrócono uwagę na fakt, że aby móc dobrze zadbać o uczniów, nauczyciel powinien pamiętać o swojej dobrej kondycji psychicznej. Zaprezentowane zostały również zalecenia w zakresie wsparcia psychologicznego dla uczniów. Przedstawiono niezwykle przydatne wskazówki i zasady, którymi powinni kierować się nauczyciele podczas rozmowy z rodzicami uczniów. Uczestnikom spotkania przedstawione zostały także zalecenia metodyczne i przykłady dobrych praktyk oraz ćwiczeń reintegracyjnych, gwarantujących miły, a zarazem rozwijający powrót uczniów do szkoły. CNMW zaprezentował także uczestnikom wystawę „Ścieżki dorastania” i sposoby jej wykorzystania pod kątem przeprowadzenia lekcji integracyjnej z uczniami.

Spotkanie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych zaplanowano na czerwiec.

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

20 maja 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,738,779