Bezpłatne szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych ONLINE

20 kwiecień Bezpłatne szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych ONLINE

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom logo

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień logo

W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu w formie online dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

3-dniowe szkolenie online przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, które odbędzie się w następujących terminach:

  • 19 – 21 maja 2021 r.
  • 9 – 11 czerwca 2021 r.

 

Na formularzu zgłoszenia należy koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

                                                            

Program szkolenia pn.: Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów
z zakresu profilaktyki oraz wczesnej interwencji uzależnień behawioralnych

 

I dzień:

9:00 – 9:45 – Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych. Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu problemowego
i patologicznego – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

9:45 – 10:30 – Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

10:30 – 10:45 – Przerwa

10:45 – 13:15 – Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej. Wskazania dla profilaktyki hazardu (przerwa w trakcie warsztatu od 12.00-12.15) – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

13:15 – 14:00 – Przerwa

14:00 – 14.45 – Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych w Polsce – mgr Robert Duś (Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu)

II dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka – TPPU Toruń

9:00 – 9:45 – Uzależnienie od komputera, Internetu, opis zjawiska, skala problemu

9:45 – 10:30 – Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących

10:30 – 10:45 – Przerwa

10:45 – 11:30 – Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały ostrzegawcze

11:30 – 13:15 – Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu implikacje (przerwa kawowa w czasie warsztatu 11:30-11:40). Konsekwencje problemowego używania komputera, internetu (nowych technologii)

13:15 – 14:00 – Przerwa

14:00 – 15:30 – Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze – cyberprzemoc, pedofilia w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość (przerwa w trakcie wykładu od 14:45-15:00)

15:30 – 16:15 – Aspekty prawne, odpowiedzialność karna

III dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka – TPPU Toruń

9:00 – 9:45 – Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, kryteria diagnostyczne DSM-IV, V i ICD 10

9:45 – 10:30 – Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii

10:30 – 10:45 – Przerwa na kawę

10:45 – 11:30 – Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany

11:30 – 12:15 – Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli

12:15 – 12:30 – Przerwa

12:30 – 14:00 – Studium przypadku – strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 13:15 – 13:25)

14:00 – 14:30 – Przerwa na obiad

14:30 – 16:00 – Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 15:15-15:25)

16:00 – 16:45 – Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia.

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: profilaktyka@tppu.org

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie proszę przysłać do 10 maja 2021 r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Jakimiuk – profilaktyka@tppu.org pod nr tel. 608 084 261 lub 56 652 23 94

Fot. Pixabay

20 kwietnia 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,827,601