Bezpłatne szkolenie “Jak uczyć o energii jądrowej?”

Bezpłatne szkolenie “Jak uczyć o energii jądrowej?”

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, Wydziały Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz firma szkoleniowa „WOJRON-EDU” serdecznie zapraszają nauczycieli fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie całego kraju do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym nauczania o energii jądrowej. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej – wykładowej, praktycznej – ćwiczenia w laboratorium oraz warsztatów metodycznych.

Szkolenie zostało zaplanowane tak, aby spełniało formalne wymogi doskonalenia zawodowego nauczycieli. W trakcie szkolenia będzie można:

  • poszerzyć swoją wiedzę na temat energii jądrowej, jej wykorzystania oraz związanych z nią korzyści i zagrożeń;
  • udoskonalić warsztat metodyczny niezbędny do prowadzenia w nowej, atrakcyjnej formie zajęć z zakresu energii jądrowej;
  • nabyć umiejętności prowadzenia eksperymentów z użyciem detektora promieniowania jonizującego.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną przekazane:

  • materiały edukacyjne (scenariusze lekcji, propozycje zadań dla uczniów), służące do realizacji zagadnień zgodnych z nową podstawą programową kształcenia ogólnego wraz ze wskazówkami do ich wykorzystania w codziennej pracy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • pakiet edukacyjny Edu-box pt.: „Jak uczyć o energii jądrowej?”, dzięki któremu nauczyciele będą mogli przeprowadzać eksperymenty oraz ćwiczenia modelujące i symulacyjne w klasie. W skład pakietu wejdzie m.in.: urządzenie do detekcji promieniowania jonizującego (SmartGeiger) wraz z aplikacją na telefony typu smartfon oraz gry edukacyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (§ 3.1 i 3.2) nie jest wskazane, aby w szkoleniu wzięły udział kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.

Całodniowe szkolenie jest bezpłatne, a organizatorzy zapewniają przerwę obiadową i przerwy kawowe. Organizatorzy nie zapewniają kosztu noclegu oraz dojazdu.

Szkolenie dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego odbędzie się 25 października 2018 r. (czwartek) w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, mieszczącym się przy ulicy Żwirki i Wigury 101 w Warszawie. Będzie trwać od godziny 10:00 do godziny 17:00.

Rekrutacja rozpoczęła się 17 września 2018 r. o godzinie 8:00. Każdy zgłaszający się nauczyciel otrzyma potwierdzenie rejestracji. Rejestracji można dokonać wysyłając wypełniony formularz (z własnoręcznym podpisem) na adres e-mail: poznajatom@biol.uw.edu.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (10 miejsc na województwo) decydować będzie data zgłoszenia. Planowana jest także lista uzupełniająca dla osób, które zgłoszą się w późniejszym terminie.

W razie pytań można kontaktować się z centrum informacyjnym, tel. 513 424 592, e-mail: poznajatom@biol.uw.edu.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zaproszenie dla nauczycieli

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6666116