Bezpłatne szkolenie i certyfikat ECCC

Bezpłatne szkolenie i certyfikat ECCC

Uwzględniając zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie proponowanych narzędzi wspomagających zdalną edukację, Fundacja ECCC oraz Stowarzyszenie Humaneo opracowały nowy moduł certyfikacyjny ECCC PI M21 Zdalne nauczanie. Zakres modułu obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z obsługą bezpłatnego pakietu narzędzi, które pozwalają nauczycielom na prowadzenie lekcji przez Internet za pomocą aplikacji Google Classroom.

Przyczyny, dla których wybrana została aplikacja Google Classroom:

 • brak dodatkowych opłat za korzystanie z aplikacji,
 • niezawodność proponowanych rozwiązań, bez względu na parametry łącza internetowego,
 • powszechność i łatwość dostępu do aplikacji,
 • łatwość konfiguracji i dostosowania aplikacji do własnych potrzeb,
 • możliwość sprawnej organizacji pracy nauczyciela i kontakt z uczniami w czasie rzeczywistym,
 • bezpieczeństwo danych osobowych i praw autorskich,
 • fakt, iż narzędzie zostało opracowane przez nauczycieli dla nauczycieli, a więc opiera się na doświadczeniu i preferencjach środowiska do którego jest kierowane.

W ramach modułu PI M21 Zdalne nauczanie przygotowany został dla nauczycieli:

 • wystandaryzowany sylabus szkoleniowy,
 • program szkolenia z opisem zakładanych efektów,
 • multimedialne materiały dydaktyczne do wykorzystania on-line,
 • zestawy zadań, sprawdzające stopień osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się,
 • system egzaminacyjny, w ramach którego każdy nauczyciel będzie mógł zweryfikować swoje kompetencje w zakresie zdalnej edukacji,
 • certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje.

Powyższe rozwiązanie, obejmujące profesjonalne szkolenie informatyczne on-line, zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu, całkowicie bezpłatnie.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Fot. e-nauczanie.eccc.com.pl

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,139,025