Bezpłatne szkolenia oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

uczeń w masce - Obraz Alexandra_Koch z Pixabay

Bezpłatne szkolenia oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Uniwesytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie logo

Więcej różnorodnych szkoleń oraz dyżurów specjalistów dla uczniów, rodziców i nauczycieli dostępnych na internetowej platformie specjalistyczno-doradczej stworzonej w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego.

Na www.pwpp.uksw.edu.pl uczniowie, rodzice, nauczyciele, a także specjaliści mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje wsparcie emocjonalne i informacyjne w sytuacjach trudnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwiązywanie problemów wychowawczych, wsparcie w radzeniu sobie ze stresem, pracę z klasą, przezwyciężanie trudności w komunikacji i relacjach oraz wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkania ze specjalistami odbywają się w formie online. Wystarczy wypełnić formularz dostępny po zalogowaniu w zakładce „potrzebuję wsparcia specjalisty”.

Dla użytkowników platformy dostępna jest także bogata oferta szkoleń, które są prowadzone przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi. Szkolenia odbywają się w formie online, w czasie rzeczywistym, metodą warsztatową.

Aktualnie prowadzone są zapisy na kilkadziesiąt szkoleń, które obejmują m.in. budowanie wspierającej relacji z uczniem, wzmacnianie odporności psychicznej, wykorzystanie relacji socjoterapeutycznej w codziennej pracy wychowawczej, budowanie komunikacji empatycznej opartej o porozumienie bez przemocy,  rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, radzenie sobie z trudnymi emocjami, pomoc uczniom z krótkowzrocznością, czy rozwój kompetencji głębokich w pracy nauczyciela. Oferta jest systematycznie wzbogacana o nowe szkolenia przeznaczone zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli oraz specjalistów.

Aby wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach czy szkoleniach, wystarczy zarejestrować się na stronie: www.pwpp.uksw.edu.pl/

Na Platformie dostępne są także materiały edukacyjne – w formie publikacji naukowych, wideo, a także scenariuszy lekcji. Znajdują się tam również: harmonogram szkoleń, wydarzeń i konferencji związanych z Programem oraz szczegółowe informacje o konkursie  „Tworzymy nową wizję polskiej szkoły”.

Platforma specjalistyczno-doradcza jest realizowana w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Program prowadzony jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego głównym celem jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii poprzez przeprowadzenie badań naukowych mających na celu pogłębioną diagnozę i wzmocnienie dobrostanu psychicznego uczestników procesu kształcenia na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego.

Zdjęcie gł.: Alexandra Koch, Pixabay

4 listopada 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,688,291