ARTEterapia drogą do twórczej integracji V

arteterapia

ARTEterapia drogą do twórczej integracji V

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie serdecznie zaprasza na kolejną edycję twórczych warsztatów arteterapii. Do V edycji projektu będzie zaproszonych 215 osób z całej Polski – terapeutów, asystentów, opiekunów, pedagogów i wolontariuszy zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnościami, a także opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami, czyli głównie ich rodziców. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym wybranym warsztacie.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w Koninie.

Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2020 lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ realizuje projekt „Arteterapia drogą do twórczej integracji V” dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 1% podatku.

Przygotowano następujące bloki tematyczne:

WARSZTATY ROZWOJOWE

KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI – 15-17.09.20 (BRAK MIEJSC) Warsztat edukacyjno-rozwojowy skierowany do osób pracujących w placówkach terapeutycznych, dotyczący budowania konstruktywnych relacji w środowisku pracy: relacje z podopiecznymi, ich rodzicami, oraz ze współpracownikami

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU – 18-20.09.20 Warsztat edukacyjno-rozwojowy ukierunkowany na rozwój osobisty samych uczestników, tj. terapeutów, opiekunów, asystentów, wolontariuszy pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami. Jest to nasza odpowiedź na zgłaszane wielokrotnie w poprzednich edycjach zapotrzebowanie na zajęcia w całości skoncentrowane na samych terapeutach, opiekunach, asystentach, wolontariuszach nierzadko stawiających czoła wypaleniu zawodowemu, przeciążeniu emocjonalnemu i psychicznemu.

WARSZTATY METODOLOGICZNIE

BIBLIOTERAPIA
Biblioterapia I stopień – 25-27.09.20 (dla osób, które wcześniej nie uczestniczyły w poprzednich edycjach warsztatu z biblioterapii)

Biblioterapia II stopień – 23-25.10.20 (zarówno dla osób, które uczestniczyły w poprzednich edycjach warsztatu z biblioterapii, jak i dla nowych uczestników)

CHOREOTERAPIA
Choreoterapia – TANIEC KREATYWNY W EDUKACJI – 4-6.09.20 Choreoterapia – TANIEC REKREACYJNY Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA – 2-4.10.20 (BRAK MIEJSC)

MUZYKOTERAPIA
Muzykoterapia – DŹWIĘK W TERAPII I EDUKACJI I stopień – 6-8.11.20 (BRAK MIEJSC) (dla osób, które nie brały wcześniej udziału w poprzednich edycjach warsztatów muzykoterapii)

Muzykoterapia – DŹWIĘK W TERAPII I EDUKACJI II stopień – 27-29.11.20 (głównie dla osób, które brały wcześniej udział w poprzednich edycjach warsztatów muzykoterapii)

PLASTYKOTERAPIA (BRAK MIEJSC)
Plastykoterapia I stopień – 9-11.09.20 (dla osób, które nie brały wcześniej udziału w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii)

Plastykoterapia II stopień – 11-13.09.20 (głównie dla osób, które brały wcześniej udział w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii)

SKULPTUROTERAPIA (BRAK MIEJSC)
Skulpturoterapia – 16-18.10.20 (praca z rzeźbą i masą pobudzająca nie tylko zmysł dotyku, ale i inne receptory, jednym z elementów warsztatu będą zajęcia dedykowane osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku)

TEATROTERAPIA
Teatroterapia – TEATR CZARNY, TEATR CIENI, TEATR LUSTER – 9-11.10.20 Teatroterapia – TEATR ŻYWEGO AKTORA – 20-22.11.20

ZABAWOTERAPIA
Zabawoterapia – 14-16.08.20 Zabawoterapia – 21-23.08.20 (warsztaty z pierwszeństwem udziału dla opiekunów faktycznych osób zależnych, czyli przede wszystkim dla rodziców osób z niepełnosprawnością, w drugiej kolejności dla ich terapeutów)

___________________________________________________________________________

Więcej szczegółowych informacji o warsztatach, osobach prowadzących oraz wszelkich wymaganych do rekrutacji formalnościach znajdują się na stronie Fundacji PODAJ DALEJ: https://podajdalej.org.pl/co-robimy/arteterapia/

Prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM, a w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań o kontakt z Olą Kubiak pod adresem arte@podajdalej.org.pl lub po nr telefonu 609 557 268 (w godz. 8-16).

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie