ArchiLATO w Wozowni – startuje on-line już 28 lipca

ArchiLATO w Wozowni – startuje on-line już 28 lipca

Galeria Sztuki "Wozownia"

Znany i lubiany cykl „Architektura w Wozowni” powraca w nowej, letniej odsłonie.

Wykłady o współczesnej architekturze na stałe wpisały się w program Galerii Sztuki Wozownia i nic (nawet pandemia koronawirusa) na razie tego nie zmieni. Ogólna, niestabilna sytuacja zachwiała nieco rytmem organizowanych w galerii spotkań, ale po kilkutygodniowej przerwie wracają one do przestrzeni internetowej!

Od 28 lipca, co dwa tygodnie (zawsze o 18.30), będzie można spotykać się on-line z badaczkami i badaczami architektury, którzy w ciekawej, nieakademickiej formule przybliżać będą wybrane zagadnienia, jakimi się zajmują. W ramach „ArchiLATA w Wozowni” przyjrzymy się założeniom wybranych nurtów i prześledzimy ewolucję koncepcji architektonicznych. Nie zabraknie też odniesień regionalnych do budownictwa takich miast jak Toruń czy Bydgoszcz.

Wykłady dostępne będą na facebookowym profilu Galerii Sztuki Wozownia oraz na jej kanale YouTube.

Pierwszy wykład w ramach cyklu wygłosi dr hab. Michał Pszczółkowski. 28 lipca będzie można spotkać się z nim o 18.30 – oczywiście za pośrednictwem laptopów i smartfonów. Przeniesiemy się wówczas prawie 100 lat wstecz, bo prezentacja pt. Domy jak okręty. Architektura streamlined moderne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” dotyczyć będzie architektury czasów XX-lecia międzywojennego w regionie i przykładów występowania w niej tzw. stylu okrętowego.

 Opis wykładu:

Fot. M. Pszczółkowski

Lata międzywojenne i związana z nimi promocja nowego stylu życia – nowoczesnego homo viator, sprzyjały rozwojowi komunikacji. Symbolami postępu lat 20. i 30. XX wieku stały się samochód, samolot, a zwłaszcza transatlantyk. Nowoczesne liniowce w rodzaju francuskiej Normandii, brytyjskiej Queen Mary czy niemieckiego Bremen fascynowały logiką konstrukcyjną, solidnością i prostotą, idąc w parze z modernistycznym hasłem formy wynikającej z funkcji. Opływowe formy wyznaczały nowe trendy w designie, nie pozostając także bez wpływu na projektantów architektury. W ten sposób narodził się nurt streamlined moderne – „styl okrętowy”.

Kierunek ten trafił w Polsce na podatny grunt, gospodarka morska stanowiła wszak niezwykle istotny element budowania potęgi odrodzonego państwa. W ówczesnym województwie pomorskim – o strategicznym położeniu geograficznym, bo jedynym z dostępem do morza – szczególnie manifestowano w wizualnej formie „Polskę morską” i popularne hasło „frontem do morza”. Budynki o cechach streamlined moderne znajdziemy w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Brodnicy i wielu innych miastach dzisiejszego regionu kujawsko-pomorskiego. Wyróżniają je płaskie dachy z tarasami ukształtowanymi na kilku poziomach, zaokrąglone krawędzie balkonów, często obejmujących narożniki, i półokrągłe ryzality z tarasami. W elewacjach i stolarkach drzwiowych często pojawiają się bulaje – symboliczne okna na morze i Pomorze. Te właśnie realizacje będą tematem wykładu.

Michał Pszczółkowski – dr hab. prof. ASP w Gdańsku. W 2005 ukończył studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował także w Oldenburgu i Bambergu. W 2010 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, a w 2018 roku habilitację na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2019 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 2018 Prezes Zarządu Oddziału Toruńskiego) i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Zainteresowania badawcze Michała Pszczółkowskiego koncentrują się wokół historii architektury, szczególnie nowoczesnej (XX wiek). Opublikował kilkanaście monografii naukowych, publikował także m.in. w “Informationen zur modernen Stadtgeschichte”, “Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts”, “Zapiskach Historycznych”, “Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” i “Kwartalniku Architektury i Urbanistyki”. W 2017 został laureatem Nagrody im. Oskara Haleckiego w X edycji konkursu “Książka Historyczna Roku” (głosowanie czytelników w kategorii: najlepsza książka naukowa za publikację “Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921–1939”).

Kolejne wykłady w ramach cyklu „ArchiLATO w Wozowni”:

11.08.2020 / Od pałacu do kapsuły mieszkalnej: transformacje budownictwa wielorodzinnego od wielkomiejskich kamienic czynszowych do futurystycznego mikro-mieszkania – wykład on-line dra inż. arch. Błażeja Ciarkowskiego

25.08.2020 / Papierowe miasto. Niezrealizowane projekty nowoczesnego Torunia lat 60. XX wieku – wykład on-line dr Emilii Ziółkowskiej

08.09.2020 / więcej informacji wkrótce!

Idea & koordynacja „ArchiLATA w Wozowni”: Natalia Cieślak

Wykłady z cyklu „ArchiLATO w Wozowni” współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie