Antyk – Kamera – Akcja! – konkurs filmowy

Antyk – Kamera – Akcja! – konkurs filmowy

OBTAMotywem przewodnim III edycji konkursu filmowego „Antyk-Kamera-Akcja!” jest „Ekologia” w połączeniu z kulturą antyczną (Grecji i Rzymu). Konkurs organizuje Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) na Wydziale „Artes Liberales” UW w ramach projektu „Our Mythical Childhood”. W ostatnich latach to właśnie młodzi ludzie aktywnie włączają się w ochronę środowiska. Tegoroczna edycja konkursu daje możliwość wypowiedzenia się na ten temat.

W konkursie może wziąć udział jedna osoba lub grupa osób (maksymalnie pięć), w wieku od 14 do 19 lat.  Polega on na przygotowaniu przez uczestników filmu (do 4 min) pod opieką nauczyciela.

Wyboru laureatów dokona Jury, w skład którego wchodzą badacze i popularyzatorzy antyku, a także specjaliści zajmujący się sztuką filmową z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, University of Roehampton w Londynie oraz University of Cambridge. Obradom będzie przewodniczył Krzysztof Korwin-Piotrowski, reżyser i scenarzysta telewizyjny oraz teatralny.

Termin przesłania formularza zgłoszeniowego: 15 marca 2020 r., a deklaracji oraz załadowania filmu na YouTube’a – 5 kwietnia 2020 r. Szczegółowy opis i regulamin znajdują się na stronie internetowej konkursu.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,150,296