Anonimowy test wiedzy dotyczący numeru alarmowego 112

29 Sie Anonimowy test wiedzy dotyczący numeru alarmowego 112

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy realizuje działania informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym województwie, w tym pod kątem znajomości zasad funkcjonowania numeru alarmowego 112 w celu zwiększania i poszerzania ich świadomości. Jednym z elementów ww. działań jest opracowany w formie elektronicznej anonimowy test wiedzy dotyczący numeru alarmowego 112.

Szkoły zainteresowane udziałem w zajęciach promocyjno-edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w tym z numeru alarmowego 112, mogą zgłaszać zainteresowanie projektem do pana Krzysztofa Borkowskiego, pracownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na adres e-mail: sborkowski@bydgoszcz.uw.gov.pl , tel. 52 349 73 82.

Fot. Pixabay


Liczba odwiedzin:

3,054,918