Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych – spotkanie wokół książki

Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych – spotkanie wokół książki

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie wokół książki dra Filip Lipińskiego (UAM) pt. “Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych”. Rozmowę z autorem poprowadzi dr Filip Pręgowski.

20.10.2022 (czwartek), godz. 17.30
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, ul. Ducha św. 6
wstęp wolny

Książka „Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych” została napisana z perspektywy historyka sztuki, ale również amerykanisty, ma zatem charakter interdyscyplinarny, łączący refleksję z dziedziny historii sztuki, studiów nad kulturą wizualną i studiów amerykanistycznych. Stanowi krytyczną analizę amerykańskich wizualnych mitów, które osadzone są m.in. w sztuce i innych przejawach kultury wizualnej, takich jak film. Zawarte w książce obszerne analizy dzieł sztuki, popularnych obrazów i filmów, demonstrują sposób, w jaki – zwłaszcza od połowy XX wieku – w wyniku budzącej się politycznej świadomości zmarginalizowanych grup, na fali walki o prawa obywatelskie i zachodzących zmian w szeroko pojętym społeczno-kulturowym pejzażu Stanów Zjednoczonych, mitologia ta ulegała stopniowej dekonstrukcji. Jednocześnie jednak, mimo owych wewnętrznych interwencji i osłabienia ekonomicznej i kulturowej hegemonii USA na arenie światowej w ostatnich dekadach, autor stawia tezę, że mity te ciągle stanowią trwały punkt odniesienia.

Książka uhonorowana została NAGRODĄ DZIENNIKARZY w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką o Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Targi Książki 2022

12 października 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,054,607