Aktywnością przeciw wykluczeniu!

09 lipiec Aktywnością przeciw wykluczeniu!

MOPR Włocławek        Urząd Miasta Włocławek logo

Gmina Miasto Włocławek – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w okresie od 01.07.2021 r. do 30.11.2021 r. realizuje projekt pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu!”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych oraz środowiskowych skierowanych do 15 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych.

W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia:

  • działania edukacyjne: warsztaty historyczne, warsztaty z muzykoterapii, warsztaty relaksacyjne, warsztaty z zakresu poradnictwa psychologicznego, warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej, warsztaty artystyczne, warsztaty prozdrowotne oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • działania środowiskowe, czyli promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako czynnik edukujący, integrujący i motywujący do wspólnej pracy na rzecz własnego środowiska. Ponadto w spotkaniach zostanie wykorzystany potencjał twórczy jednostek i grup w celu uzyskania u nich zmiany. W działaniach środowiskowych uczestniczyć będzie 15 osób tj. 10 osób niepełnosprawnych i 5 osób z ich otoczenia. Działania będą realizowane minimalnie w blokach 4 godzinnych. W projekcie przewidziano 7 działań środowiskowych:
  1. Integracyjny wyjazd krajoznawczo – historyczny;
  2. Integracyjne wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej, połączone z warsztatami praktycznymi;
  3. Piknik lub ognisko integracyjne;
  4. Integracyjne wyjście na basen – sauna;
  5. Integracyjne wyjście do kawiarni na spotkanie tematyczne z ciekawą personą tj. muzyk lub sportowiec lub aktor;
  6. Integracyjny spacer uliczkami Włocławka (z uwzględnieniem obszaru rewitalizowanego) – poznanie zabytków Włocławka;
  7. Integracyjne wyjście na spotkanie z kulturą np. spektakl lub koncert.

 

Więcej informacji o projekcie

 

Źródło: wloclawek.pl

9 lipca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,849,152