„AKTYWNI MIMO WSZYSTKO!” – nabór rozpoczęty

„AKTYWNI MIMO WSZYSTKO!” – nabór rozpoczęty

MOPR Włocławek

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ogłasza nabór do projektu „AKTYWNI MIMO WSZYSTKO!”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia, mieszkańców Miasta Włocławek, w okresie od 30.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

Proponowane formy wsparcia w projekcie:

  • Grupowe warsztaty motywacyjne;
  • Grupowe warsztaty prawnicze;
  • Warsztaty z aktywizacji społecznej (praca socjalna);
  • Grupowe warsztaty informatyczne;
  • Grupowe warsztaty dietetyczne;
  • Grupowe warsztaty z wizażu;
  • Działania o charakterze środowiskowym.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji tutaj

Źródło: mopr.wloclawek.pl

Fot. Pixabay

 

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

5,852,331