Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie

Aktywni Błękitni

Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie

Wody Polskie logo

Podsumowanie pierwszej edycji Programu Edukacyjnego Wód Polskich 2019/2020

Szkoły, które wykazały się największym zaangażowaniem w działania na rzecz edukacji wodnej otrzymały nagrody i pamiątkowe statuetki. W sumie ok. 70 szkół z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego otrzymało certyfikat „Szkoły Przyjaznej Wodzie”, m.in. z Bydgoszczy, Inowrocławia i Kikoła.

Główne obszary tematyczne programu:

  • Działania edukacyjne dotyczące gospodarki wodnej;
  • Propagowanie wiedzy na temat gospodarki wodnej i postaw proekologicznych;
  • Edukacja w zakresie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą;
  • Działania sprzyjające dbałości o środowisko naturalne, akcje sprzątania terenów wokół zbiorników wodnych.

 

Program objęty jest patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, kuratoriów oświaty: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, a partnerami są Policja i Państwowa Straż Pożarna.

Do programu zgłosiło się 112 szkół z trzech województw (85 z pomorskiego, 19 z kujawsko-pomorskiego i 8 z warmińsko-mazurskiego). Wzięło w nim udział 15 tys. uczniów. Przeprowadzono 200 godzin zajęć edukacyjnych, co przełożyło się na ponad 780 inicjatyw edukacyjnych. Były to m.in. pogadanki dla rodziców przygotowane przez uczniów podczas wywiadówek i spotkań klasowych, apele szkolne dla całej społeczności szkolnej we współpracy z samorządami uczniowskimi, wystawy plakatów i prac konkursowych, przygotowanie ulotek, opracowanie gazetek szkolnych na temat wody, audycje w radiowęzłach szkolnych, konkursy wiedzy, plastyczne, filmowe, fotograficzne, akcje sprzątania zbiorników wodnych i terenów wokół oraz lekcje na terenie obiektów hydrotechnicznych.

Prezentacja podsumowująca program dostępna jest na stronie internetowej Wód Polskich – organizatora programu.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie