Aktywne wakacje dzięki marszałkowskiemu wsparciu

19 Lip Aktywne wakacje dzięki marszałkowskiemu wsparciu

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego młodzi mieszkańcy Kujaw i Pomorza wezmą udział w różnego rodzaju wycieczkach, wędrówkach, obozach, warsztatach oraz zajęciach integracyjnych. Dofinansowanie na realizację 51 tego typu inicjatyw przyznaliśmy w ramach dwóch konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych.

Rolą samorządu województwa jest dostrzegać i wspierać wartościowe aktywności i działania organizacji pozarządowych, które wpisują się w nasze statutowe cele i których nigdy nie bylibyśmy w stanie zrealizować, gdyby nie zaangażowanie tysięcy osób pracujących na co dzień w tych organizacjach – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Wsparcie z myślą o organizacji ciekawych i atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży samorząd województwa przeznaczył w ramach dwóch konkursów:

  • na wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • na wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe.

Pula tegorocznego dofinansowania na realizację tego typu inicjatyw to ponad 500 tysięcy złotych. Otrzymały je fundacje, towarzystwa i stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, a także Kujawsko-Pomorski Okręg Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego. Wśród projektów, które uda się zrealizować dzięki marszałkowskiemu wsparciu są zajęcia sportowe, krajoznawcze i integracyjne dla dzieci i młodzieży z miejscowości Pruskie (powiat świecki), wakacje z duchami organizowane przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Burchat”, „Zielone wakacje” dla dzieci w gminie Brzuze (powiat rypiński), zajęcia w toruńskiej mobilnej pracowni dla dzieci i młodzieży, „Akademia Młodego Strażaka” organizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w miejscowości Płonne (powiat golubsko-dobrzyński) oraz złaz drużyn Hufca ZHP w Toruniu.

Lista dotacji w ramach konkursu na wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

Lista dotacji w ramach konkursu na wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Tymon MarkowskiLiczba odwiedzin:

2,976,466