66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym skierowaną do amatorów – uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych. W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony jest w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, „wywiedzione ze słowa” i teatrów jednego aktora.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

Wkrótce zostanie ogłoszony regulamin.

Osobom zainteresowanym dodatkowych informacji udziela Barbara Płaneta,
e-mail barabara.planeta@woak.torun.pl
lub pod numerem telefonu 56 652 27 55 wew. 34

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,536