34. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora – werdykty Kapituł

25 Lis 34. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora – werdykty Kapituł

Kapituła X Oddziału ZASP – Stowarzyszenie w składzie: Teresa Stępień-Nowicka (Przewodnicząca Sekcji Teatrów Dramatycznych oraz przewodnicząca X Oddziału ZASP – Stowarzyszenie ), Anita Nowak, Paweł Adamski po obejrzeniu 10 przedstawień postanowiła wyrazić uznanie za najwybitniejszą kreację aktorską na 34. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora Irenie Jun za spektakl Matka Makryna.Liczba odwiedzin:

2,926,203