22 MAJA: Trudności dnia codziennego u progu niepodległości. Toruń w latach 1914-1920

Trudności dnia codziennego u progu niepodległości

22 MAJA: Trudności dnia codziennego u progu niepodległości. Toruń w latach 1914-1920

Ubożenie społeczeństwa; problemy  z aprowizacją; nowa pozycja kobiety,  w związku z brakiem mężczyzn powołanych na front; działania mieszkańców Torunia mające  na celu odbudowę polskiego życia w mieście  – to główne wątki prelekcji przygotowanej przez dr Anetę Niewęgłowską z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz dr. hab. Tomasza Krzemińskiego z Instytutu Historii PAN. Wykład odbędzie się w środę, 22 maja,  o godz. 18. Zapraszamy do siedziby Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8. Wstęp jest bezpłatny.

Dr Aneta Niewęgłowska – badaczka historii społecznej XIX wieku, w szczególności  historii kobiet. Autorka książki „Średnie szkolnictwo żeńskie w  Prusach Zachodnich w latach 1815-1914”.

Dr hab. Tomasz Krzemiński – pracownik naukowy Pracowni Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii im. Tadeusza  Manteuffla PAN w Toruniu, badacz dziejów społecznych  oraz historii życia codziennego Pomorza i Kujaw w XIX i XX wieku.

Organizatorzy prelekcji: Towarzystwo Miłośników Torunia, Książnica Kopernikańska w Toruniu

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,255,229