wrzesień 2022

Pod hasłem DOSKONALIĆ INACZEJ nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy Wiesława Tomasiak-Wyszyńska i Piotr Szczepańczyk filmem „Zebrania z...

Liczba odwiedzin:

5,837,059