20 października Dniem Krajobrazu

20 października Dniem Krajobrazu

W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła w Polsce 20 października Dniem Krajobrazu. Święto zostało ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń. Krajobraz ma realny wpływ na jakość naszego życia.

 

Tematem na 2017 rok będzie “Nauka o krajobrazie”. W ramach obchodów rozpowszechniana będzie również idea organizacji spacerów z przewodnikami  – pod hasłem “Ogólnopolskie spacery krajobrazowe”. Spotkania te mogą się odbywać zarówno w obszarach przyrodniczych, jak i kulturowych. Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji, jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

 

Zachęcamy do organizacji spacerów krajobrazowych dla uczniów oraz do podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu.

Więcej informacji o Dniu Krajobrazu

 

Administrator KPPE
administrator@edupolis.pl

Organizacja: Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,255,679